قلمو گرد خرم از سایز (000) تا سایز (7)

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :418
  • تعداد نظرات : 0
گارانتی :
فروشنده :
موجودی کالا :

14,000 تومان

قلمو گرد خرم سایز (000)

قلمو گرد خرم دارای مو مصنوعی درجه یک سایز 3 صفر

14,000 تومان

قلمو گرد خرم سایز (00)

قلمو گرد خرم دارای مو مصنوعی درجه یک سایز 2 صفر

16,000 تومان

قلمو گرد خرم سایز (0)

قلمو گرد خرم دارای مو مصنوعی درجه یک سایز صفر

17,000 تومان

قلمو گرد خرم سایز 1

قلمو گرد خرم دارای مو مصنوعی درجه یک سایز یک

18,000 تومان

قلمو گرد خرم سایز 2

قلمو گرد خرم دارای مو مصنوعی درجه یک سایز دو

20,000 تومان

قامو گرد خرم سایز 3

قلمو گرد خرم دارای مو مصنوعی درجه یک سایز سه

23,000 تومان

قلمو گرد خرم سایز 4

قلمو گرد خرم دارای مو مصنوعی درجه یک سایز چهار

25,000 تومان

قلمو گرد خرم سایز 5

قلمو گرد خرم دارای مو مصنوعی درجه یک سایز پنج

26,000 تومان

قلمو گرد خرم سایز 6

قلمو گرد خرم دارای مو مصنوعی درجه یک سایز شش

27,000 تومان

قلمو گرد خرم سایز 7

قلمو گرد خرم دارای مو مصنوعی درجه یک سایز هفت

28,000 تومان

قلمو گرد خرم از سایز (000) تا سایز (7) قلمو گرد خرم دارای مو مصنوعی درجه یک

قلمو سرگرد خرم دارای مو مصنوعی درجه یک از سایز (000) تا سایز (7)

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
برگشت به بالا