پارچ توپی
پارچ توپی پارچ توپی سفالی خام با سفال درجه یک قابل مصرف در هنر میناکاری نقاشی روی سفال لعاب زنی و ...
25,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 27
 • تعداد رای : 0
ست سماور دالبر
ست سماور دالبر ست سماور سفالی دالبر قابل استفاده در هنر مینا کاری نقاشی روی سفال لعاب زنی و ...
140,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 24
 • تعداد رای : 0
گل رز های سفالی
گل رز های سفالی گل رز های سفالی خام قابل استفاده در هنر نقاشی روی سفال میناکاری و ...
5,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 17
 • تعداد رای : 0
تخم های سفالی خام
تخم های سفالی خام تخم های سفالی خام غاز اردک و مرغ قابل استفاده در هنر میناکاری نقاشی روی سفال لعاب کاری و ...
3,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 13
 • تعداد رای : 0
حوض ماهی
حوض ماهی حوض ماهی سفالی خام با جنس سفال درجه یک قابل استفاده در هنر لعاب زنی نقاشی روی سفال میناکاری و ...
33,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 30
 • تعداد رای : 0
چراغ جادو
چراغ جادو چراغ جادو سفالی خام قابل استفاده در هنر های میناکاری نقاشی روی سفال لعاب کاری و حتی دکوری
39,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 18
 • تعداد رای : 0
جام میوه پایه بلند ساغر
جام میوه پایه بلند ساغر جام میوه پایه بلند سفالی خام قابل استفاده در هنر میناکاری نقاشی روی سفال ویترای و ...
90,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 24
 • تعداد رای : 0
قندان سفالی توپی
قندان سفالی توپی قندان های سفالی قابل استفاده در هنر میناکاری نقاشی روی سفال و ...
13,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 24
 • تعداد رای : 0
کیف سفالی
کیف سفالی کیف سفالی مناسب برای جاقلمدان دکوری جاقاشقی و حتی گلدان
15,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 19
 • تعداد رای : 0
سینی موج
سینی موج سینی یا دیس موج سفالی خام
45,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 28
 • تعداد رای : 0
سینی اناری
سینی اناری سینی یا دیس اناری سفالی قابل نصب روی دیوار
27,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 22
 • تعداد رای : 0
قلمدان سفالی
قلمدان سفالی قلمدان و جامدادی دانشجویی سفالی خام
9,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 27
 • تعداد رای : 0
برگشت به بالا