سرویس پارچ و لیوان سفالی میناکاری
سرویس پارچ و لیوان سفالی میناکاری سرویس پارچ و لیوان سفالی میناکاری شده
275,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 276
 • تعداد رای : 1
ظروف سرامیکی خام
ظروف سرامیکی خام ظروفی از جنس خاک سرامیکی قالبی دوغابی
19,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 1968
 • تعداد رای : 1
شمعدان سفالی قاجار
شمعدان سفالی قاجار شمعدان قاجار سفالی خام دو تیکه
40,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 202
 • تعداد رای : 1
نعلبکی و فنجان سفالی خام
نعلبکی و فنجان سفالی خام نعلبکی و فنجان سفالی خام در اشکال مختلف
8,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 317
 • تعداد رای : 1
لیوان سفالی خام
لیوان سفالی خام لیوان سفالی خام دسته دار
10,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 258
 • تعداد رای : 1
کره خوری سفالی میناکاری
کره خوری سفالی میناکاری کره خوری دو تیکه سفالی میناکاری شده
95,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 100
 • تعداد رای : 1
شیرینی خوری سفالی میناکاری
شیرینی خوری سفالی میناکاری شیرینی خوری سفالی میناکاری دو طبقه
120,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 245
 • تعداد رای : 1
سرویس شراب خوری سفالی میناکاری
سرویس شراب خوری سفالی میناکاری ست سروی جام شاهر میناکاری شده سفالی
320,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 457
 • تعداد رای : 0
ست هفت سین خام سفالی
ست هفت سین خام سفالی سرویس هفت سین خام سفالی
35,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 1303
 • تعداد رای : 0
شیرینی خوری سفالی میناکاری
شیرینی خوری سفالی میناکاری شیرینی خوری پایه بلند میناکاری شده سفالی
130,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 106
 • تعداد رای : 0
سرویس سماور خام
سرویس سماور خام سرویس چندین تیکه سماور سفالی خام
190,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 615
 • تعداد رای : 1
ست پاسماوری
ست پاسماوری ست 3تیکه پاسماوری
33,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 557
 • تعداد رای : 0