سرویس پاسماری سه تیکه سفالی میناکاری شده
سرویس پاسماری سه تیکه سفالی میناکاری شده سرویس پاسماوری و ادویه سفالی میناکاری شده
155,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 110
 • تعداد رای : 1
میوه دان پایه بلند دالبری دورومیناکاری سفالی سایز1
230,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 172
 • تعداد رای : 1
سرویس سماور سفالی میناکاری
سرویس سماور سفالی میناکاری سرویس کامل سماور میناکاری سفالی
520,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 297
 • تعداد رای : 1
آجیل خوری میناکاری سفالی سه پایه
آجیل خوری میناکاری سفالی سه پایه آجیل خوری سه پایه سفالی میناکاری شده یا شکلات خوری سه پایه
110,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 252
 • تعداد رای : 0
هفت سین میناکاری
هفت سین میناکاری هفت سین میناکاری سفالی
185,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 823
 • تعداد رای : 9
کاسه بشقاب میناکاری
کاسه بشقاب میناکاری کاسه بشقاب میناکاری قاب و قدح سفالی میناکاری
110,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 386
 • تعداد رای : 1
ظروف دیزی خوری
ظروف دیزی خوری ظروف دیزی خوری سفالی 4نفره
140,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 580
 • تعداد رای : 0
ساعت مینا کاری
ساعت مینا کاری ساعت مینا کاری سفالی
210,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 233
 • تعداد رای : 0